Välkommen till
Ramsåsa Ridskola

Ridlektionerna upphör

Ridlektionerna på Ramsåsa Ridskola upphör.
Detta gäller även uteritterna, däribland påskritterna.
Vi satsar nu helt på att anordna barnkalas och ridläger.

Ridläger vecka 29 och 30 har några platser kvar.
Då vi inte har lika många hästar kvar så ser vi helst att
barnen har med sig egen häst till ridlägren.